E-Commerce Trend of 2017 : เมื่อเทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน ธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวให้มากกว่าคำว่า “ทัน”

E-Commerce Trend of 2017 : เมื่อเทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน ธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวให้มากกว่าคำว่า “ทัน”

เมื่อเทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน ธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวให้มากกว่าคำว่า “ทัน”

เป็นอีกประเด็นสำคัญ จากหนึ่งใน Instructor Team ของ DMA (Digital Marketing Academy) ของเรา ที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าปัจจุบันเทรนด์ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่อยู่รอดคือธุรกิจที่ปรับตัวทัน เราจึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาสัมภาษณ์คุณวี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ (ผู้ก่อตั้ง สถาบัน V COMMERCE ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และที่ปรึกษาการทำ E-commerce ให้กับผู้ประกอบการไทยมากกว่า 4,000 คน) ถึงเทรนด์ E-Commerce และ การทำ Digital Marketing ในปี 2017 เพื่อเป็นประโยชน์กับนักการตลาดและผู้ประกอบการ ยุคดิจิตอล กระผมทีมคอนเทนต์ของ STEPS จึงขอเป็นตัวแทนถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ผ่านบทความนี้นะครับ READ MORE