EOD คืออะไร e-Payment ใหม่ล่าสุดที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้! – Ebizexpoasia

EOD คืออะไร e-Payment ใหม่ล่าสุดที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้!

EOD คืออะไร e-Payment ใหม่ล่าสุดที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้!

EOD คืออะไร

เราคงเคยคุ้นหูกับคำว่า Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด ที่ไม่ว่าทุกการใช้จ่ายใดๆ ล้วนแล้วแต่จ่ายผ่าน e-Payment ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code, การจ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร, การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay), การจ่ายเงินแบบ COD (Cash on Delivery) และการจ่ายเงินแบบ EOD (E-wallet on Delivery) หรือ วิธีเก็บเงินปลายทางแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ในช่วงหลังมานี้ เราคงเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการเก็บเงินปลายทางอย่าง COD กลายเป็นวิธีการจ่ายเงินที่ถูกใจนักช้อปเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถรับสินค้าจริงก่อนแล้วจึงจ่ายเงินสดผ่านพนักงานส่งสินค้าไปยังผู้ขาย เพิ่มความสบายใจในการช้อปปิ้งได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ขายและพนักงานส่งสินค้า การเก็บเงินแบบ COD ค่อนข้างมีความยุ่งยากหลายด้านและยังเพิ่มต้นทุนในการจัดงานเงินสูงกว่าแบบออนไลน์ถึง 4 เท่า หลายบริษัทจึงเริ่มมีการผลักดันวิธีการเก็บเงินปลายทางแบบใหม่ที่เรียกว่า EOD (E-wallet on Delivery) เข้ามาแทน

EOD คืออะไร ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการซื้อขายทั้งหมดแทบจะคล้ายกันกับ COD แตกต่างกันตรงที่ EOD นั้นจะใช้วิธีการสแกนผ่าน e-Wallet ในการจ่ายเงินแทนการใช้เงินสด ด้วยวิธีดังกล่าว แม้ผู้รับสินค้าจะไม่อยู่บ้านหรือจุดรับสินค้า แต่พนักงานส่งสินค้าสามารถส่งภาพ QR code ให้จ่ายเงินได้ทุกที่ เมื่อจ่ายเงินแล้วก็สามารถส่งมอบสินค้าต่อไปได้ ปลอดภัยมากขึ้นทั้งสินค้าและเงิน พนักงานไม่ต้องเตรียมเงินสดเพื่อทอน และถ้าลูกค้าต้องการคืนสินค้าก็สามารถได้รับเงินคืนเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ตอนนี้บริษัท e-Commerce หลายเจ้าต่างหันมาผลักดัน e-Wallet กันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Lazada Wallet, AirPay, Alipay รวมถึง Food Delivery เจ้าดังๆ อย่าง Grab Food, Lineman, foodpanda, Get ที่ต่างใช้วิธีการสแกน QR code ในการจ่ายค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ นอกจากจะสะดวกสบายแล้วยังช่วยป้องกันเชื้อโรคที่แฝงมากับเงินสดด้วยนะ

“ใครปรับตัวรับเทคโนโลยีได้เร็วกว่า มีโอกาสชนะทางธุรกิจมากกว่า”

“งาน e-Biz Expo” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันธุรกิจ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) ให้เติบโตไปอีกขั้น พร้อมสร้างยอดขาย ต่อยอดธุรกิจในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน e-Biz Expo งานแสดงบริการด้านธุรกิจออนไลน์ ครั้งที่ 5 ได้ที่ www.ebizexpoasia.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ebiz@nccexhibition.com