ถอดรหัส ‘คน Gen Z กับ 5 เมืองใหญ่ทั่วโลก’ ที่ผู้ประกอบการ SME และ Startup ควรรู้! – Ebizexpoasia

ถอดรหัส ‘คน Gen Z กับ 5 เมืองใหญ่ทั่วโลก’ ที่ผู้ประกอบการ SME และ Startup ควรรู้!

ถอดรหัส ‘คน Gen Z กับ 5 เมืองใหญ่ทั่วโลก’ ที่ผู้ประกอบการ SME และ Startup ควรรู้!

ถอดรหัส ‘Gen Z’
การเปิดกว้างรับโอกาสการขยายธุรกิจและกลุ่มลูกค้า ย่อมช่วยให้คุณสร้างยอดขายและกำไรได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น ‘กลุ่ม Gen Z หรือ คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2555 (ค.ศ. 1997 - 2012) ซึ่งในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2563 คน Gen Z จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 7-22 ปี’ ซึ่งถูกนิยามว่า Digital Natives (ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด)

พื้นฐานนิสัยกลุ่ม Gen Z

  • เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (Tech-savvy)
  • เติบโตมาพร้อมกับโลกแห่งความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอันไร้ขีดจำกัด มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Smartphone และ Platform ต่างๆ
  • ไม่เคยรู้จักโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันที

พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย (Shopping) ของ Gen Z

  • 66% ของ Gen Z กล่าวว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกเขา
  • ความสวยงามเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเพื่อซื้อสินค้าของ Gen Z โดย 93% เลือกที่จะซื้อสินค้าที่ดูดี รองลงมาเป็น ประโยชน์ของสินค้า (Functionality) คุณภาพสินค้า (Quality) ที่ตรงตามความต้องการของตน และความทันสมัย ตามลำดับ
  • Gen Z ที่ช้อปปิ้งออนไลน์ ชื่นชอบเว็บไซต์ที่มีส่วนลด คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 62% ในบรรดาปัจจัยอื่นๆ รองลงมาเป็นการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน (Free Return Shipping) และรูปภาพที่ดึงดูด ตามลำดับ
  • 60% ของ Gen Z จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มี Loading Times ช้า
  • 58% ของนักช้อปปิ้งกล่าวว่า พวกเขาเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มประมาณ 150 บาท หากสินค้าถึงมือพวกเขาภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง Gen Z ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือ สูงกว่าคนในรุ่น Millennial ถึง 2 เท่า

ทำไมกลุ่มคน Gen Z ถึงน่าสนใจและเป็นที่จับตามอง

ด้วยเหตุผลทางสถิติที่ว่า Gen Z ประกอบด้วย 32% ของประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งทำให้ Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดในปี พ.ศ. 2562 และ Global Consumer Population ของ Gen Z คาดว่าจะเป็น 2.6 พันล้านคน ก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2564

5 เมืองแรกที่มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Gen Z

Nestpick ได้ทำการสำรวจและประเมินเมืองทั่วโลกจำนวน 110 เมือง สำหรับ ‘ความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของ Gen Z’ โดยผลการศึกษาระบุว่า 5 อันดับแรกของเมืองที่มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Gen Z ได้แก่

อันดับที่ 1 เมืองลอนดอน (London) สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

อันดับที่ 2 เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden)

อันดับที่ 3 ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)

อันดับที่ 4 เมืองโทรอนโต (Toronto) ประเทศแคนาดา (Canada)

อันดับที่ 5 เมืองนิวยอร์ก (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)

*ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 103

อะไรคือตัวชี้วัดของ Degree of Digitalization

1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล (Government Digitalization) โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การให้บริการออนไลน์ (Online Services) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure) และการขับเคลื่อน การเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนดิจิทัล เป็นต้น

*เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ได้รับการประเมินในระดับความก้าวหน้ามากที่สุด ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามด้วยเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองบริสเบน (Brisbane) และเมืองเพิร์ท (Perth)

2. การเชื่อมต่อและเครือข่าย 5G (Connectivity/5G) ประเมินจากโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสาร ความเร็วสูง รวมถึงความพร้อมในการผสมผสานและต่อยอดกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Next Generation Technology) โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วยความเร็วบรอดแบนด์ของเมือง (City Broadband) ความเร็วของมือถือเฉลี่ยในระดับประเทศ และความพร้อมในการทดสอบหรือการวางแผนการขับเคลื่อนการบริการในเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ

*ประเทศสิงคโปร์มีคะแนนการเชื่อมต่อและเครือข่าย 5G (Connectivity/5G) สูงที่สุดด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามด้วยเมืองโซล (Seoul) และเมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm)

3. การทำธุรกรรมรับ-จ่ายเงินในระบบดิจิทัล (Digital Payment) และธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ประเมินจากความพยายามของรัฐบาลในการประยุกต์ใช้การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การแพร่หลายของการชำระเงินดิจิทัล และความพร้อมของเมืองในการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless)

4. การขับเคลื่อนระบบขนส่งด้วยดิจิทัล (Digitalized Mobility) และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) ประเมินจากระบบนิเวศของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer: P2P) โดยมุ่งเน้นไปที่การบริการการสัญจรแบบแบ่งปัน (Shared Mobility Services) เช่น การบริการรถจักรยานสาธารณะแบบแบ่งปัน (Bike-sharing) และ การบริการผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อใช้เรียกยานพาหนะในเครือข่ายผู้ให้บริการ (Ride-hailing)

5. นิสัยทางสังคมแบบดิจิทัล (Digitalized Social Habits) ประเมินจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และร้อยละ ของพลเมืองที่ใช้บริการดิจิทัลเพื่อจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

6. การศึกษา (Education) โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยี (Technology) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยคำนวณจากที่ตั้งของสถาบันการศึกษา อยู่ภายในรัศมี 200 กิโลเมตรจากใจกลางเมืองนั้นๆ

7. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และ ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ประเมินจากการให้คำมั่นของรัฐบาลที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและปกป้องความปลอดภัยบนออนไลน์ โดยคะแนนจะรวมถึงขอบเขตของกฎหมายความเป็นส่วนตัวทางด้านดิจิทัล (Digital Privacy Legislation) ข้อห้ามของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network) และระดับความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

นอกเหนือจากนี้ เกณฑ์ประเมินยังประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ความเท่าเทียมกันทางสังคม (Social Equality) ความเป็นสากล (Internationalism) ความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์ (E-gaming Events) สถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้อื่นแบบชั่วคราว (Co-working Space) การเข้าถึงบริการสุขภาพ (Access to Healthcare) จิตวิญญาณผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurial Spirit & Innovation) ความเป็นผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneurship) และความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากต้องการจับกลุ่ม Gen Z ให้อยู่หมัด คุณควรหมั่นศึกษาพฤติกรรม วิธีการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ และสิ่งที่พวกเขากำลังให้ความสนใจ พร้อมทั้งสร้างช่องทางการขายและการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่ม Gen Z ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพียงเท่านี้เติบโตของธุรกิจของคุณก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

“งาน e-Biz Expo” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันธุรกิจ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) ให้เติบโตไปอีกขั้น พร้อมสร้างยอดขาย ต่อยอดธุรกิจในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน e-Biz Expo งานแสดงบริการด้านธุรกิจออนไลน์ ครั้งที่ 5 ได้ที่ www.ebizexpoasia.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ebiz@nccexhibition.com

ที่มา: https://www.depa.or.th/th/article-view/gen-z-digital-natives