10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เน้นทักษะที่ผู้ประกอบการ Startup & SME ต้องมี! – Ebizexpoasia

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เน้นทักษะที่ผู้ประกอบการ Startup & SME ต้องมี!

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เน้นทักษะที่ผู้ประกอบการ Startup & SME ต้องมี!

ในสถานการณ์ที่เราทุกคนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอด วันนี้เราได้รวบรวม 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! เพื่อให้ผู้ประกอบการ Startup & SME ได้เรียนรู้ทริคต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าในโลกธุรกิจยุคใหม่ สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้
หลักสูตรจาก SPACE by CBS

หลักสูตรเรียนออนไลน์เสริมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปฟรี!

1. Intro to Startup
https://space.cbs.chula.ac.th/course/182
2. คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ
https://space.cbs.chula.ac.th/course/177
3. กลยุทธ์นวัตกรรม & การสร้างธุรกิจใหม่
https://space.cbs.chula.ac.th/course/158
4. การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม เทคนิคการลดต้นทุน
https://space.cbs.chula.ac.th/course/152
5. การเงินฉบับย่อสำหรับ SME (Essential Finance for SMEs)
https://space.cbs.chula.ac.th/course/180

หลักสูตรจาก NEA

หลักสูตรเรียนออนไลน์เสริมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปฟรี!

1. หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce)
https://e-academy.ditp.go.th/course/ITE007
2. หลักสูตรการนำเสนอแนวคิดธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Pitching)
https://e-academy.ditp.go.th/course/ITE008
3. หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก (E-Commerce for Exporting)
https://e-academy.ditp.go.th/course/ITE004
4. หลักสูตรการตลาดดิจิทัลเพื่อเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Digital Marketing to Focus on Business Results)
https://e-academy.ditp.go.th/course/ITE006
5. หลักสูตรกระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
https://e-academy.ditp.go.th/course/NEF011